Nowy Firmware w komputerach Shearwater Perdix i Petrel 2 v.34

Podziel się informacją na:

Nowy Firmware w komputerach Shearwater Petrel

Sprzęt nurkowy, komputery nurkowe, nurkowanie techniczne

SHEARWATER Firmware v. 34 to kolejna aktualizacja oprogramowania systemowego dla nurków ALPHA używających komputerów nurkowych SHEARWATER Perdix oraz Petrel 2. Nowa wersja firmware’u v. 34 zawiera kilka zmian kosmetycznych, poprawiających komfort korzystania z komputera, ale też kilka usprawnień zwiększających bezpieczeństwo nurka. Zmianie uległa nazwa jednego z czterech trybów, w jakich pracują komputery Perdix, Petrel i Petrel 2 z OC/CC na OC/BO, gdzie BO ocznacza „Bailout”, aby nie mylić użytowników, którym wydawać by się mogło, że tryb ten może służyć również do nurkowania na obiegu otwartym. Zmiana ta dotyka oczywiście tylko użytkowników Perdixów i Petreli nurkujących na rebreatherach 😉

Shearwater Perdix, Petrel 2, komputer nurkowy, aktualizacja oprogramowania firmware v. 34

Shearwater Perdix, Petrel 2, komputer nurkowy, aktualizacja oprogramowania firmware v. 34

Shearwater Perdix, Petrel 2, komputer nurkowy, aktualizacja oprogramowania firmware v. 34

Shearwater Perdix, Petrel 2, komputer nurkowy, aktualizacja oprogramowania firmware v. 34

Z nowych wodotrysków, użytkownicy komputerów nurkowych => SHEARWATER Perdix, będą mogli wymienić sobie ekran powitalny, widoczny po uruchomieniu komputera. Zmiana ta wymaga aktualizacji oprogramowania Shearwater Desktop do wersji 2.5.4. Nurków ALPHA zapraszamy oczywiście do pobrania logo ALPHA-DIVERS, a tych, którzy będą mieli problem z samodzielną aktualizacją oprogramowania do odwiedzenia Centrum Nurkowego ALPHA-DIVERS w Warszawie lub w Sandomierzu 🙂

Logo ALPHA-DIVERS

Logo ALPHA-DIVERS

Ważnym usprawnieniem jest wprowadzenie czerwonego koloru alarmu, informującego nurka o przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia parcjalnego tlenu PPO2, lub też zbyt niskiej jego wartości. W trybie CC (Closed Circuit – Obieg Zamknięty) alarm ten odnosi się oczywiście do diluentu, nie zaś do zawartości tlenu w pętli oddechowej, która w danym momencie może być prawidłowa. O nieprawidłowej zawartości tlenu w pętli oddechowej informują nurka inne alarmy, ale o tym wie chyba każdy, no może prawie każdy absolwent kursu rebreatherowego 😉

Shearwater Perdix, Petrel 2, komputer nurkowy, aktualizacja oprogramowania firmware v. 34

Shearwater Perdix, Petrel 2, komputer nurkowy, aktualizacja oprogramowania firmware v. 34

Nowy firmware Shearwater v. 34 poprawia nawigację w logach komputera, umożliwiając przechodzenie pomiędzy nurkowaniami nie tylko do przodu, ale również do tyłu. Dodano funkcję Restore Mode, umożliwiającą odzyskiwanie skasowanych logów (poszczegónych, lub wszystkich). Funkcja ta wyłącza się każdorazowo automatycznie po wyłączeniu komputera nurkowego. Jeżeli na ekranie wprowadzimy widok nasycenia tkanek, nie będzie się on już automatycznie wyłączał, powracając do ekranu głównego. Firmware Shearwater v.34 umożliwia też separację ustawień jednostek głębokości i temperatury. Do tej pory opcjami do wyboru był układ metryczny SI: m / °C, lub imperialny ft / °F. Teraz można mieszać stopy ze stopniami Celsjusza, a metry ze stopniami Fahrenheita.

Funkcja predykcji Δ+5 to różnica pomiędzy TTS (Time-to-Surface) – czasem pozostałym do końca nurkowania, jeżeli rozpoczniemy bezpieczny proces wynurzania w tym właśnie momencie, a czasem niezbędnym do bezpiecznego wynurzenia,  jeżeli pozostaniemy na danej głębokości jeszcze o 5 minut dłużej. Wartość wskazania może być ujemna lub dodatnia. Funkcja ta jest podobna to funkcji @+5, jednak @+5 pokazuje cały czas TTS, niezbędny do bezpiecznego zakończenia nurkowania, jeżeli pozostaniemy na danej głębokości o 5 minut dłużej, zaś Δ+5 jedynie różnicę, pomiędzy TTS obecnym, a nowym. Przykład: jeśli wskazanie funkcji Δ+5 wynosi +10 to oznacza, że pozostanie na danej głębokości o 5 minut dłużej skutkować będzie wydłużeniem sumarycznego czasu trwania przystanków dekompresyjnych o 10 minut. Odczyt Δ+5 można sobie ustawić w konfigurowalnym środkowym lub dolnym rzędzie komputera nurkowego Shearwater Perdix, Petrel, lub Petrel 2, lub też jako zamiennik odczytu NDL.

Pełną listę zmian oprogramowania Shearwater Firmware w języku angielskim można pobrać tutaj: Shearwater-Petrel-Perdix-v34-Release-Notes

 

Komputery nurkowe SHEARWATER Petrel 2

Sprzęt nurkowy ALPHA-DIVERS – komputery nurkowe SHEARWATER Petrel 2

W ALPHA-DIVERS polecamy wyłącznie najwyższej jakości sprzęt nurkowy, którego sami używamy 🙂

 

Podziel się informacją na:

Powiązane zdjęcia:

Trackbacks & Pings

Dodaj komentarz