Suchy Skafander

Podziel się informacją na:

IANTD Dry Suit Diver – kurs nurkowania w suchym skafandrze

Kursy nurkowania rekreacyjnego IANTD, suchy skafander

„Za dwadzieścia lat będziesz bardziej żałował rzeczy, których nie zrobiłeś niż tych, które zrobiłeś. Więc rzuć cumy, odpłyń z bezpiecznej przystani, złap wiatr w żagle. Poznawaj, marz, odkrywaj…”

Mark Twain

Kursy Nurkowania IANTD - International Association of Nitrox & Technical Divers

  Kursy Nurkowania IANTD – International Association of Nitrox & Technical Divers

 

Celem kursu nurkowania w suchym skafandrze IANTD Dry Suit Diver jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących używania, konserwacji i serwisowania suchych skafandrów, a także radzenia sobie ze specyficznymi sytuacjami awaryjnymi, które mogą wystąpić podczas nurkowania w suchym skafandrze. Kandydat na kurs nurkowania IANTD Dry Suit Diver musi posiadać certyfikat IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji z innej agencji. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, lub musi być pełnoletni.

I. Historię;
II. Rodzaje suchych skafandrów;
III. Części suchego skafandra;
IV. Akcesoria;
V. Bielizna i ubranie stosowane pod suchy skafander;
VI. Systemy inflacji;
VII. Jak prawidłowo dobrać suchy skafander;
VIII. Porady dotyczące użytkowania suchych skafandrów;
IX. Zagrożenia i sytuacje awaryjne;

Konieczną częścią tej Specjalizacji jest zarządzanie stresem.

Podstawowy kurs nurkowania IANTD Open Water Diver to:

  • minimum 120 minut tzw. bottom time – czasu spędzonego pod wodą
  • minimum 3 nurkowania

Umiejętności nurkowe:

1. Procedury zanurzania i wynurzania w suchym skafandrze
2. Symulacje sytuacji awaryjnych:
a. Wykorzystanie suchego skafandra jako podstawowego sposobu kontroli pływalności;
b. Przeprowadzenie wynurzenia z kontrolowaniem pływalności za pomocą suchego skafandra;
c. Rozłączenie inflatora BCD i podpięcie węża niskiego ciśnienia do zaworu inflacji suchego skafandra;
d. Przeprowadzenie symulowanej awarii zaworu wypustowego suchego skafandra i wykonanie procedury
awaryjnego usunięcia powietrza z suchego skafandra:
I. Awaryjne wypuszczenie powietrza z suchego skafandra przez kryzę szyjną;
II. Awaryjne wypuszczenie powietrza z suchego skafandra przez uszczelnienia nadgarstków;
e. Symulowana awaria zaworu inflacyjnego i wypięcie węża niskiego ciśnienia;
f. Na powierzchni, przećwiczenie umiejętności wrócenia do pozycji normalnej z pozycji obrócenia nurka nogami
w górę w skutek przemieszczenia się powietrza do butów/skarpet suchego skafandra.
3. (OC) Przeprowadzenie ćwiczenia dzielenia się gazem podczas wynurzania oraz ustalenie dodatniej pływalności
po dotarciu na powierzchnię;

Podstawowy kurs nurkowania IANTD Dry Suit Diver w ALPHA-DIVERS prowadzony jest przez instruktorów IANTD będących równocześnie doświadczonymi instruktorami nurkowania technicznego oraz nurkami jaskiniowymi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami pod adresem: kursy@alpha-divers.pl lub zadzwoń na numer +48 694 693 983.

Umiejętności nurkowe zdobyte w ramach podstawowego kursu nurkowania IANTD Dry Suit Diver warto później rozwijać w ramach kursów nurkowania => IANTD Nitrox Diver (IANTD EANx Diver) oraz => IANTD Advanced Open Water Diver (IANTD AOWD). Zapraszamy na wspólne bezpieczne nurkowanie z klubem nurkowym ALPHA-DIVERS.

 

Podziel się informacją na: