Kursy Ratownictwa DAN z ALPHA-DIVERS

Podziel się informacją na:
Kursy ratownictwa DAN - dla świadomych nurków i nurkowych profesjonalistów

Profesjonalne kursy ratownictwa DAN – dla świadomych nurków i nurkowych profesjonalistów

 

Kursy Ratownictwa DAN

 

DAN (Divers Alert Network) to międzynarodowa organizacja, której celem jest generalna poprawa bezpieczeństwa nurkowania, wspieranie akcji ratowniczych, przeciwdziałanie nurkowym wypadkom oraz promocja bezpiecznych sposobów nurkowania. W ALPHA-DIVERS, mamy zaszczyt zaoferować Państwu pełen pakiet aktualnych programów i kursów ratowniczych DAN. Nasi instruktorzy systematycznie aktualizują swoją wiedzę i uprawnienia, zgodnie z najnowszymi wytycznymi DAN, oraz innych międzynarodowych organizacji zajmujących się ratownictwem przedmedycznym, resuscytacją krążeniowo-oddechową, oraz pierwszą pomocą.

Jesteśmy pewni, że możemy przekazać Państwu najbardziej skuteczne metody ratownictwa, oraz aktualne i efektywne procedury postępowania w przypadkach zagrożenia życia.

Usystematyzowana, aktualna wiedza, zgodna z najnowszymi badaniami naukowymi (również wspieranymi przez DAN) oraz wysokie umiejętności osiągane dzięki regularnym treningom pod okiem wykwalifikowanych instruktorów przyczynią się do zapewnienia najwyższego poziomu Państwa bezpieczeństwa, zarówno w trakcie nurkowań jak i w życiu codziennym.

 
 
 

DAN BLS - Basic Life Support

Kurs ratownictwa DAN BLS – Basic Life Support – trening CPR

 

W ALPHA-DIVERS oferujemy kompletny zakres kursów ratowniczych DAN, dostępnych w Polsce:

 

DAN_BLS-Basic-Life-Support

DAN Basic Life Support (BLS)

Podstawowy kurs postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, będący punktem wyjścia dla wszystkich pozostałych kursów ratowniczych DAN. Techniki oceny sytuacji i prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), stanowiącej podstawową umiejętność w łańcuchu przeżycia, nie tylko podczas wypadków nurkowych ale również komunikacyjnych jak i w życiu codziennym, oraz postępowanie na wypadek wstrząsów i zadławień.

DAN_FA-First-Aid

DAN First Aid (FA)

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna to zestaw umiejętności przydających się pomiędzy ustabilizowaniem poszkodowanego (zakres kursu DAN BLS), a przyjazdem pogotowia, jak przede wszystkim zebranie prawidłowego wywiadu medycznego poszukiwanie obrażeń, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamanych kończyn i opatrywanie ran, bądź też po prostu pierwsza pomoc nie wymagającą daszego angażowania służb medycznych.

DAN_O2-Oxygen-First-AidDAN Oxygen First Aid (O2P)

Pierwsza Pomoc Tlenowa to podstawowy kurs ratownictwa tlenowego z użyciem zestawu tlenowego z zaworem na żądanie, maską bezzwrotną i maską resuscytacyjną. Wiedza niezbędna dla ratowania zdrowia i życia, w większości wypadków związanych z nurkowaniem czy sportami wodnymi. Kurs niezbędny zarówno wszystkim nurkowym profesjonalistom jak i wszystkim bardziej świadomym i zaawansowanym nurkom.

DAN_ADV-Advanced-Oxygen-First-Aid

DAN Advanced Oxygen First Aid (ADV)

Zaawanasowana Pomoc Tlenowa to kurs zaawansowanego ratownictwa tlenowego z użyciem zestawu tlenowego oraz bardziej złożonych narzędzi ratowniczych, jak zawór MTV-100 czy worki samorozprężalne BVM (AMBU), pozwalających na znacznie efektywniejsze wykorzystanie tlenu w ratownictwie nurkowym czy też aplikowanie tlenu w trakcie resuscytacji nieprzytomnych poszkodowanych.

DAN_AED-Advanced-External-DefibrilationDAN Automated External Defibrillator (AED)

Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna to kurs pomocy poszkodowanym z nieprawidłową akcją serca, przy wykorzystaniu coraz powszechniej dostępnych defibrylatorów. Podobnie jak wszystkie kursy DAN, poszerza zarówno wiedzę teoretyczną (w tym wypadku dotyczącą mechanizmów działania jednego z najważniejszych organów w ludzkim organizmie) jak i umiejętności praktyczne, oraz obala mity dotyczące jego wykorzystania w bliskim sąsiedztwie wody.

kurs ratownictwa nurkowego DAN HMLI Hazardous Marine Life Injuries

DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries (HMLI)

Pierwsza Pomoc w Urazach Spowodowanych Niebezpiecznym Życiem Podwodnym to zdecydowanie jeden z najciekawszych programów DAN, pozwalający przede wszystkim na świadome rozpoznawanie i unikanie zagrożeń związanych z nurkowaniem pośród wspaniałości podwodnego świata oraz właściwe postępowanie w przypadku niewłaściwego kontaktu z tymi najbardziej niebezpiecznymi okazami podwodnego życia. Bynajmniej nie chodzi o rekiny… Kurs niezbędny wszystkim wybierającym się na nurkowanie w tropikach.  => więcej

DAN-Neuro-On-Site-Neurotic-Assessment

DAN On-Site Neurological Assessment (NEUR)

Badanie Neurologiczne w Miejscu Zdarzenia to jeden z najbardziej zaawansowanych kursów DAN, pozwala na szybkie zebranie wywiadu i zdiagnozowanie objawów zespołu zaburzeń ciśnieniowych (DCI) poprzez metodyczną ocenę funkcji życiowych: umysłowych, motorycznych oraz sensorycznych. Ten sam zestaw badań jakie wykonałby lekarz przed podjęciem decyzji o sprężeniu w komorze hiperbarycznej. Kurs niezbędny każdemu poważnemu i odpowiedzialnemu organizatorowi wyjazdów nurkowych (!)

DAN - Dive Medicine for Divers 

DAN Dive Medicine for Divers (DMFD level 1)

Jako jedni z pierwszych w Posce, mamy niewątpliwą przyjemność zaoferować Państwu ten najbardziej zaawansowany z pośród dostępnych obecnie kursów ratowniczych DAN (!)

Kurs DAN DMFD to jak dotąd ukoronowanie ścieżki rozwoju wiedzy i umiejętności możliwych do zdobycia w trakcie szkoleń ratowniczych DAN w Polsce. Warunkiem przystąpięnia do kursu jest posiadanie kompletu certyfikatów DAN BLS/FA, ADV, AED, HMLI i NEUR.  => więcej…

 
 

DAN BLS - Basic Life Support

Elektroniczny manekin Prestan – profesjonalny sprzęt wysokiej klasy do treningu CPR

 

Oferujemy również wygodne i efektywne kombinacje kursów ratowniczych DAN:

 

DAN BLS + FA

DAN Basic Life Support with the First Aid (BLS/FA)

Kombinacja kursów ratowniczych: postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i resuscytacji krążeniowo-oddechowej DAN BLS, z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej DAN FA.

Kurs ratowniczy BLS/FA daje podstawowy poziom ratowniczego wyszkolenia, niezbędnego w życiu codziennym, na ulicy, w pracy, w szkole, na wakacjach. W zastosowaniach w świecie nurkowym, wymagany jest do stopnia Rescue Diver, jak również do wszystkich zaawansowanych kursów ratownictwa DAN

DAN BLS + FA + AEDDAN Basic Life Support with the First Aid and AED (BLS/FA/AED)

Kombinacja podstawowych kursów ratowniczych: postępowania w sytuacjach zagrożenia życia z resuscytacją krążeniow-oddechową, oraz pierwszej pomocy z kursem obsługi defibrylatora. Ten kurs to rozwiązanie idealne dla zastosowań poza nurkowych: dla Klientów korporacyjnych, małych i dużych firm, uczelni i organizacji.

DAN BLS + FA + O2P

DAN Basic Life Support with the First Aid and Oxygen Provider (BLS/FA/O2P)

Kombinacja kursów ratowniczych: postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pierwszej pomocy przedmedycznej z kursem pierwszej pomocy tlenowej.

Kurs ratowniczy DAN BLS/FA/O2P to najbardziej podstawowy zakres wiedzy dla tych, którzy o swoim bezpieczeństwie w nurkowaniu myślą poważnie.

DAN DFR - Diving First Responder

DAN Diving First Responder (DAN DFR)

Najbardzej rozwojowa i uniwersalna kombinacja zaawansowanych kursów ratownictwa DAN, składa się z kursu zaawansowanej obsługi defibrylatora, podstawowego i zaawansowanego kursu ratownika tlenowego, oraz kursu perwszej pomocy w wypadku urazów spowodowanych kontaktami z niebezpiecznymi gatunkami podmorskiego życia.

Kurs ratownictwa DAN DFR daje poziom wiedzy i wyszkolenia niezbędny dla wszystkich bardziej zaawansowanych nurków oraz nurkowych profesjonalistów niższego szczebla jak DiveConi, Divemasterzy, czy młodsi Instruktorzy Nurkowania.

 

DAN BLS - Basic Life Support

Kurs ratownictwa DAN BLS – Basic Life Support

 
 

Oraz rozpoznawalne na całym świecie stopnie ratownicze DAN:

 

DAN_DES-Diving-Emergency-Specialist

DAN Diving Emergency Specialist (DAN DES)

DAN Diving Emergency Specialist to zaszczytny stopień ratowniczy, wyróżniający nurków najbardziej odpowiedzialnych i zainteresowanych bezpieczeństwem własnym, oraz swoich nurkowych partnerów. Aby móc się o ubiegać o certyfikat DAN DES, należy posiadać aktualny status kursów CPR i pierwszej pomocy (np. BLS/FA lub EFR), czyli nie starszy niż 24 miesiące, stopień nurkowy co najmniej Rescue Diver, certyfikat DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (O2P lub np. PADI Oxygen Provider), oraz poniższe:

  • Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (ADV)
  • Automated External Defibrillation (AED)
  • First Aid for Hazardous Marine Life Injuries (HMLI)
  • On-Site Neurological Assessment for Divers (NEUR)

Certyfikat DAN Diving Emergency Specialist to absolutne minimum dla każdego odpowiedzialnego organizatora nurkowań i wyjazdów nurkowych, poważnie traktującego swoje obowiązki zapytajcie więc swojego czy takowy posiada 😉

 
 

DAN Diving Emergency Specialist

DAN Diving Emergency Specialist

W celu zarezerwowania terminu kursu ratownictwa DAN, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kursy@alpha-divers.pl lub o telefon pod numer +48 694 693 983
 

ZAPRASZAMY NA KURSY PIERWSZEJ POMOCY I RATOWNICTWA NURKOWEGO DANZ ALPHA-DIVERS

Podziel się informacją na: