DMFD 1 – Dive Medicine for Divers (level 1)

Podziel się informacją na:
DAN Training

Profesjonalne kursy ratownictwa nurkowego DAN – dla świadomych nurków i nurkowych profesjonalistów

Bolące ucho zepsuło ci nurkowanie? Wlałeś do ucha krople od kolegi, ale po tym było już tylko jeszcze gorzej? Wcześniejsza diagnoza, czy problem zlokalizowany był w uchu wewnętrznym, czy zewnętrznym pozwoliłaby na uniknięcie komplikacji, a właściwe przygotowanie do wyjazdu nurkowego, czy wiedza o alternatywnych sposobach przedmuchiwania uszu mogłaby nie dopuścić do wystąpienia problemu.

 

Dive Medicine for Divers (level 1) – DMFD 1

Medycyna Nurkowa dla Nurków (poziom 1)

 

Jeżeli interesuje cię Wiedza wyrastająca ponad poziom skutecznych procedur ratowniczych, jeżeli jesteś już ratownikiem DAN na poziomie DAN DFR – Diving First Responder, DES – Diving Emergency Specialist, ale chcesz rozwijać się dalej i wiedzieć więcej, kurs DAN Dive Medicine for Divers – Medycyna Nurkowa dla Nurków (DMFD) to kolejny, właściwy krok. Wiedza o tym w jaki sposób nasze organizmy reagują na wpływ wysokich ciśnień, oraz stresu związanego z przebywaniem w obcym środowisku wodnym, dzięki lepszemu zrozumieniu naszych limitów i ograniczeń wypływających z danej sytuacji, prowadzi do podwyższenia bezpieczeństwa w nurkowaniu. Wiedza jest również skarbem sama dla siebie…

 

DAN - Dive Medicine for Divers

DAN – Dive Medicine for Divers

Program DAN Dive Medicine for Divers  – Medycyna Nurkowa dla Nurków, powstał w odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez nurków. Część pierwsza wyczerpuje tematy takie jak przygotowanie organizmu do nurkowania, planowanie bezpieczeństwa i podstawowe testy fizyczne.

Kurs DAN Dive Medicine for Divers – Medycyna Nurkowa dla Nurków, wprowadza kilka nowych umiejętności oraz ich praktyczne zastosowanie, jak również wskazuje materiały do dalszych samodzielnych studiów. Część pierwsza programu składa się z trzech modułów:

  • Podstawowe testy fizyczne – umiejętność oceny podstawowych funkcji układu krążenia, oraz czynności oddechowych za pomocą takich narzędzi jak pulsoksymetr, czy stetoskop medyczny, za pomocą którego nauczymy się badać tętno, czy wykrywać problemy, mogące zagrozić naszemu zdrowiu w trakcie nurkowania, w płucach i oskrzelach. Tu dziecinna zabawa w doktora w końcu stanie się rzeczywistością 😉
  • Przygotowanie do nurkowania – omówienie kryteriów fizycznych jakie powinniśmy spełniać aby móc bezpiecznie nurkować, oraz uwarunkowań medycznych nie pozwalających na wchodzenie do wody. Szczegółowe omówienie różnych technik wyrównywania ciśnienia w uszach. Wady i zagrożenia związane ze stosowaniem najpowszechniej nauczanej, jednakże siedemnastowiecznej metody Valsalvy. Omówienie wad i zalet, oraz nauka bardziej zaawansowanych lecz mniej inwazyjnych metod wyrównywania ciśnienia w uszach jak: manewr Toynbee, manewr Frenzle’a, technika Edmondsa, technika Lowry’ego, oraz najmniej inwazyjna i najbardziej zaawansowana technika VTO/BTV. Wreszcie omówienie mitów związanych z próbami „leczenia” uszu na wyjazdach nurkowych za pomocą medycyny ludowej, czyli wlewania do nich wszystkiego co pod ręką…
  • Planowanie bezpieczeństwa – procesy i procedury czyniące nasze nurkowanie bezpiecznym, oraz postępowanie po wypadkach nurkowych z opieką nad ratownikami włącznie, oraz zabezpieczeniem miejsca i sprzętu na potrzeby ewentualnego śledztwa. W jaki sposób zaplanować i przygotować bezpieczne nurkowanie czy bezpieczny wyjazd nurkowy, zarówno na poziomie indywidualnego uczetnika, rodziny, grupy przyjaciół jak i organizatora. Na podtawie własnej praktyki, opowiemy o stosowanym przez nas sprzęcie, procedurach i metodach.

 
Cele kursu:

Program edukacyjny Dive Medicine for Divers (level 1) – Medycyna Nurkowa dla Nurków (poziom 1) rozwija w zaawansowany sposób wiedzę nurków zainteresowanych lepszym zrozumieniem medycyny nurkowej i zagadnień bezpieczeństwa w nurkowaniu. Omawiając tematykę związaną z fizycznym dostosowaniem do nurkowania, testami wydajnościowymi, oraz planowania bezpieczeństwa w nurkowaniu, stanowi doskonałą rozbudowę wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie programów DAN DFR – Diving First Responder i Neurological Assesment On-Site.

 
Cele Programu:

Program Dive Medicine for Divers porusza zagadnienia nie omawiane w trakcie normalnego szkolenia nurkowego, jest więc zatem wspaniałą możliwością rozwoju wiedzy wśród nurków zaintresowanych zagadnienami bezpieczeństwa w nurkowaniu, oraz tym w jaki sposób samo nurkowanie, bądź zdarzenia niebezpieczne wpływają na nasze organizmy.

Dzięki zdobyciu kolejnej porcji wiedzy i opanowaniu nowych umiejętności, nabędziesz szerszego spojrzenia i umiejętności oceny stanu poszkodowanych nurków, oraz sposobów zajmowania się nimi, a wiedza ta przydaje się w trakcie praktycznie każdego nurkowego wyjazdu, bo zdziwisz się choćby jak bezsensownie katujemy nasze uszy używając nieefektywnych medykamentów, polecanych przez niedouczonych kolegów… Przede wszystkim jednak to kolejny, ważny krok na drodze unikania problemów.

 

W celu zarezerwowania terminu kursu ratownictwa nurkowego DAN, prosimy o kontakt mailowy pod adresem kursy@alpha-divers.pl

 

Podziel się informacją na: