Świątynia Candi Borobudur, Jawa, Indonezja

Podziel się informacją na:

 

Candi Borobudur, świątynia buddyjska na Jawie

Wyprawy nurkowe, Indonezja, zwiedzanie Jawy, świątynia buddyjska

 

Indonezja-Jawa-Borobudur-20170917120

 

Pierwsza noc na indonezyjskiej Jawie. Wilgotny, ciężki zapach południowo-wschodnio azjatyckiej dżungli jest nie do pomylenia z niczym. Mezoamerykańska selva pachnie całkiem inaczej, podobnie jak polskie lasy… Krok za krokiem maszerujemy krętą leśną ścieżką na szczyt wzgórza, jednego ze wzgórz okalających równinę Kedu. Ciemności zaczynają rzednąć, więc przyspieszamy kroku. Nie jest zimno, ale chcemy tam dotrzeć zanim wstanie dzień. Zbliża się wschód kiedy stajemy na środku leśnej polany. Przed nami na niebie zaczyna rozgrywać się oszałamiający spektakl. Ciężkie obłoki podświetlane przez nadchodzące słońce kłebią się i mieszają. Kilka kilometrów poniżej tańczące ponad czubkami drzew mgły starają się jakby naśladować te ruchy. Wstaje dzień, równina Kedu budzi się do życia. Spomiędzy mgieł, na czubku jednego ze wzgórz wyrasta ostra, przypominająca z daleka wieżę Eiflle’a iglica. To zwieńczenie ogromnej stupy, ustawionej w centralnym punkcie najwyższego piętra świątyni. Gdy poranne mgły rzedną całe wzgórze okazuje się gigantyczną, zbudowną na podobieństwo góry świątynią. Candi Borobudur…

Jawa słynie ze wspaniałych pereł architektury dwóch wielkich religii: hinduizmu i buddyzmu. Niewątpliwie najsłynniejszą z nich jest Candi Borobudur, największa buddyjska świątynia nie tylko w regionie Indonezji, ale i na całym świecie.

 

Candi Borobudur, Jawa, Indonezja - wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Ażurowe stupy z ukrytymi posągami Buddy na szczycie Candi Borobudur, Jawa, Indonezja – wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Świątynia Candi Borobudur wybudowana została w IX-tym stuleciu zgodnie z buddyjską tradycją Mahāyāna. Borobudur nie jest najstarszą buddyjską świątynią na Jawie, wyprzedza ją choćby starsza o 37 lat => Candi Sewu, wybudowana jeszcze w czasach kiedy środkowojawajskim królestwem Maedang Mataram władała dynastia Sañjaya, pokonana następnie przez konkurencyjną dynastię Śailēndra, czy Candi Mendut. Za inicjatorkę wzniesienia przewspaniałej Candi Borobudur uważa się księżniczkę Pramodhawardhani, córkę ostatniego władcy z dynastii Śailēndra, poślubioną królowi Rakai Pikatan ze zwycięskiej ostatecznie dynastii Sañjaya. Powoduje to często powtarzane mylne przekonanie, że Candi Borobudur wzniesiona została, w czasach, gdy w królestwie Madang Mataram panowała jeszcze dynastia Śailēndra. Finał kilkusetletnich zmagań dynastii Sañjaya i Śailēndra o władzę nad środkową Jawą opowiada w alegoryczny sposób legenda księżniczki Loro Jonggrang, a efektem połączenia konkurencyjnych dynastii przez małżeństwo była również budowa wspaniałej hinduistycznej świątyni => Candi Prambanan.

Candi Borobudur, Jawa, Indonezja - wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Ażurowe stupy z ukrytymi posągami Buddy na szczycie Candi Borobudur, Jawa, Indonezja – wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Candi Borobudur to największa buddyjska świątynia i jedna z największych buddyjskich budowli na Ziemi. Jej architektura stanowi połączenie hinduskiej sztuki w stylu Imperium Gupta z lokalnymi, jawajskimi wpływami kultu przodków, co daje w efekcie unikalne, jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie architektoniczne i ikonograficzne. Candi Borobudur przypomina wzgórze. Świątynia składa się bowiem z dziewięciu gigantycznych platform ustawionych jedna na drugiej. Sześć dolnych ma kształt prostokątów, trzy ostatnie są okrągłe ze stupą w kształcie gigantycznej kopuły ustawioną w centrum na szczycie najwyższej z nich. Ściany Candi Borobudur pokrywają 2672 reliefy, wyobrażające przeważnie sceny z życia Buddy, na jego ścieżce ku oświeceniu. Świątynię zdobią 504 statuy Buddy, część z nich ukryta pod nieco mniejszymi  stupami w kształcie ażurowych dzwonów. Tych jest dokładnie 72 i stoją koncentrycznie wokół centralnej stupy na szczycie trzech najwyższych platform.

Kedu, Jawa, Indonezja - wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Wschód Słońca nad równiną Kedu, Jawa, Indonezja – wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Układ pięter i korytarzy Candi Borobudur wymusza na pielgrzymie pochód przez trzy poziomy świata. Zgodnie z buddyjską kosmologią są to: Kāmadhātu – warstwa świata pragnień, Rupadhatu – warstwa świata form i Arupadhatu – warstwa świata ducha pozbawionego formy, reprezentowanego przez trzy najwyższe, okrągłe platformy świątyni. W pielgrzymce tej towarzyszą nam posągi i 1460 narracyjnych, precyzyjnie wykonanych płaskorzeźb. Candi Borobudur jest obecnie czynną buddyjską świątynią, rokrocznie odbywają się tutaj ceremonie Vesak, odprawiane dla upamiętnienia narodzin, śmierci i oświecenia Buddy. Vesak odprawiany jest na Jawie w trakcie pełni Księżyca w miesiącu Vaisakha buddyjskiego kalendarza lunisolarnego, co w kalendarzu gregoriańskim przypada obecnie w maju lub w czerwcu i wiąże się z procesją rozpoczynającą się w Candi Mendut, poprzez Candi Pawon i kończącą w Candi Borobudur. Wszystkie te trzy buddyjskie świątynie leżą na jednej linii.

Candi Borobudur, Jawa, Indonezja - wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Candi Borobudur wyłania się z mgieł kiedy dzień wstaje nad równiną Kedu, Jawa, Indonezja – wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Candi Borobudur odeszła w zapomnienie pochłonięta przez dżunglę po ekspansji islamu na Jawę i upadku hinduistyczno-buddyjskich królestw. Świątynię przez stulecia pokrywały kolejne warstwy popiołów pochodzących z erupcji pobliskiego wulkanu Merapi. Choć miejscowi wiedzieli o niej, Candi Borobudur ponownie odkrył dla świata sir Thomasa Stamfford-Raffles, brytyjski gubernator Jawy, który jest autorem obecnie przyjętej nazwy świątyni, co do której jedyne zbliżone odniesienie w starszych tekstach – Budur odnajdujemy w poemacie Nagarakretagama, pochodzącym z czasów XIV-wiecznego królestwa Majapahit. Starsze źródła wzmiankujące fundację założenia mogącego odnosić się do Borobudur nadają jej nazwy Jinalaya (inskrypcja Karangtengah, datowana AD 824) i Bhūmi Sambhāra Bhudhāra (inskrypcja Tri Tepusan, datowana AD 842), w obu wypadkach wiąże się to z osobą wspominanej wcześniej księżniczki Pramodhawardhani z pokonanej dynastii Śailēndra. Sir Thomas Stamfford-Raffles nie mógł osobiście wizytować Borobudur wysłał tam zatem, podobnie jak w wypadku => Candi Sewu H.C. Corneliusa.

Candi Borobudur, Jawa, Indonezja - wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Centralna stupa Candi Borobudur, Jawa, Indonezja – wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Po odejściu Brytyjczyków i ponownym przejęciu Jawy przez Holendrów, prace wykopaliskowe Corneliusa kontynuował na własną rękę holenderski zarządca regionu Kedu – Hartmann. Były to czasy archeologii rabunkowej. W 1842 r. Hartmann dobrał się do centralnej stupy, jednak nigdy nie przyznał się co tam odkrył. Pogłoski o gigantycznym posągu Buddy odnalezionym w niej przez Hartmanna nie mają niestety jak dotąd potwierdzenia, a centralna stupa Borobudur jest w każdym razie pusta… Wykopaliska na polecenie rządu Holenderskich Indii Wschodnich prowadzili J.F.G. Brumund i F.C. Wilsen, a następnie C. Leemans, który był autorem pierwszej monografii tyczącej się Borobudur, która ukazała się w 1873 r. Najstarsze fotografie Candi Borobudur wykonał w roku poprzedzającym ukazanie się monografii Isidore van Kinsbergen. Ponieważ handel artefaktami stanowił już wtedy poważne źródło dochodów w 1882 r. rekomendowano, aby rozebrać świątynię Borobudur. Do zagłady zabytku na szczęście nie doszło, ale sporo dużych rozmiarów „pamiątek” z Borobudur możemy dziś oglądać  np. w Muzeum Narodowym w Bangkoku.

 

Kedu, Jawa, Indonezja - wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

Wschód Słońca nad równiną Kedu, Jawa, Indonezja – wyprawa nurkowa ALPHA-DIVERS INDONEZJA 2014

W latach 1907-1911 Theodor van Erp przeprowadził pierwszą poważną restaurację świątyni Borobudur. Degradacja budowli jednak postępowała. W 1968 roku profesor Soekmono zainicjował program ratowania Borobudur. Prace prowadzone pod egidą UNESCO przez społeczność międzynarodową rozpoczęły się jednak dopiero w 1975 roku i trwały do 1982 r. Niestety w 1985 r. dziewięć stup świątyni Borobudur zostało zniszczonych przez podłożone przez islamskich fanatyków religijnych ładunki wybuchowe. Od 1991 Candi Borobudur znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Rokrocznie świątynię Borobudur odwiedza kilka milionów ludzi. Poranek w Candi Borobudur to na pewno jeden z tych wschodów Słońca, które warto przeżyć i zapamiętać…

Indonezja-Jawa-Borobudur-20170918238

Indonezja-Jawa-Borobudur-20170918256

Zapraszamy na wspólne poznawanie świata i ekscytujące wyprawy nurkowe ALPHA-DIVERS oraz nurkowanie w Indonezji 🙂

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE WYPRAWY NURKOWE I NIE TYLKO NURKOWE Z ALPHA-DIVERS. We październiku 2018 wybieramy się tradycyjnie na kolejną wspaniałą wyprawę nurkową i krajoznawczą do Indonezji w ramach Wyprawy Nurkowej ALPHA-DIVERS – INDONEZJA: KOMODO – BANTA ISLAND 2019.

Nurkowanie Komodo, safari nurkowe ALPHA-DIVERS

Komodo, Indonezja – safari nurkowe ALPHA-DIVERS: KOMODO 2019

 

Podziel się informacją na: